การลงพื้นที่เดือนกันยายน 2564 ในหมู่บ้านปทุมเมฆ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจและดำเนินงานสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

ในเดือนนี้ทางคณะทำงานได้ดำเนินงานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ประโยชน์และการนำไปปฏิบัติและใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่ สภาพพื้นที่โดยรวมของหมู่บ้านปทุมเมฆหมู่15 ตำบลบ้านปรือนั้นส่วนใหญ่แล้วระดับของพื้นที่ไม่เท่ากันมีสูงต่ำมีเนินสลับกันไปการเลือกที่จะสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินจีงต้องเลือกบริเวณให้เหมาะสมในด้านการใช้ประโยชน์จริง เพื่อเกิดการจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดนี้ก็เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนเขตชุมชน ทั้งยังช่วยลดปัญหาการใช้น้ำทิ้งจากครัวเรือนไม่ให้เกิดการเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคอีกด้วยและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินในบริเวณนี้ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู๋ใกล้บ่อธนาคารน้ำใต้ดิน การเลือกพื้นที่ในการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินนั้นมีความจำเป็นมากเพราะต้องเลือกพื้นที่ที่น้ำสามมารถไหลลงไปได้ต้องเป็นพื้นที่มีระดับต่ำกว่าบริเวณอื่นจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน

รูปแบบการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

-ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะสร้างสังเกตจากบริเวณที่มีน้ำขังตามความเหมาะสมของพื้นที่ขุดบ่อลึกลงไปประมาณ 1.5เมตร-2เมตร แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่มีความกว้าง 80 เซนติเมตร

-เตรียมเศษวัสดุหิน อิฐ ท่อพีวีซี ขวดแก้ว พลาสติกบรรจุน้ำ3/4ส่วน หรือวัสดุที่ไม่ยอมสลายเช่นยางรถยนต์ป้องกันดินทรุดเพื่อเตรียมใส่ลงในบ่อ

-น้ำท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 1.30 เมตร ตั้งตรงกลางบ่อเพื่อสำหรับไว้ระบายอากาศภายในบ่อ ใส่หินใหญ่คละขนาดใส่ลงไปในบ่อเพื่อปรองดองท่อพีวีซีให้อยู่ใน90องศา ใส่ยางรถยนต์ลงไป3เส้นตามด้วยเศษหิน เศษอิฐแตก ขวดแก้ว ขวดพลาสติก จนเสมอปากยางรถยนต์

-นำหิน 3/4 โรยทับเศษแก้ว ขวดพลาสติกให้หนาประมาณ15เซนติเมตร เสร็จแล้วให้เอาผ้าแสลนหรือผ้าตาข่ายที่มีความถี่ละเอียดปูทับปากบ่อตามด้วยหิน3/4ทับด้วยตาข่ายให้หน้าเสมอปากบ่อธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อไม่ให้ดิน เศษใบไม้ใบหญ้าไหลลงไปเพราะป้องกันบ่ออุดตันง่าย แล้วทดลองใช้น้ำเทลงไปบนหินสังเกตน้ำซึมลงเร็วมากแสดงว่าใช้ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

-ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 1.5 เซนติเมตร

-หินใหญ่คละขนาด 15-30 เซนติเมตร ไว้รองพื้นด้านล่างบ่อ

-ผังตาข่ายหรือผ้าลานตากข้าวขนาด1เมตร × 1 เมตร

-หิน(3/4) หินก่อสร้าง

-เศษขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษอิฐแตก

-ยางรถยนต์ขนาด 60 เซนติเมตร หรือ 70 เซนติเมตร

ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้เองในชุมชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้ตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู