ด้วยสภาพของพื้นที่หรือพื้นดิน ในบริเวณที่จะขุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน อาจจะมีความแตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ เช่นบางพื้นที่เป็นดินแข็งมีหินมีกรวด ปนอยู่ในชั้นดิน บางพื้นที่ก็เป็นดินโคลน ทำให้การขุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งจะต้องมีความลึกอย่างน้อย 120 เซนติเมตร ต้องประสบกับความยากลำบากในการขุด รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศ หรือช่วงเวลาในการขุด ก็มีผลทำให้ประสบปัญหาในการขุดได้ ดังนั้นจึงควรเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็นช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากดินได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝนที่ไม่มากจนเกินไป ทำให้ดินอ่อนพอดี ง่ายต่อการขุดให้มีความลึกได้  แต่ถ้าในพื้นที่มีฝนตกชุกสะสมมาก จะทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำจนเละเป็นโคลน ทำให้ไม่สามารถขุดให้มีความลึกได้ เนื่องจากชั้นดินด้านล่างจะพังทลาย ในการจะลงมือขุดจึงควรคำนึงถึงข้อนี้เป็นสำคัญ เพื่อให้ได้หลุมธนาคารน้ำใต้ดินที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเริ่มขุดหลุมเองด้วยมือและเครื่องมือ ที่มีในครัวเรือน สามารถเปิดปากหลุมด้วยจอบหรือเสียม เมื่อขุดจนได้ความลึกระดับหนึ่ง จนไม่สามารถใช้จอบแบบปกติได้  ก็จำเป็นต้องลงไปขุดข้างในหลุมโดยการใช้จอบด้ามสั้นหรือเสียมในการโกยดินใส่อุปกรณ์ลำเลียงขึ้นมาจากในหลุม หากมีเสียมหนีบด้ามคู่ ก็จะช่วยทำให้การขุดในความลึกทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลงไปขุดในหลุม

เมื่อขุดจนได้ความลึกที่ต้องการแล้ว ควรเริ่มใส่อุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหลุม และป้องกันคนหรือสัตว์เลี้ยงตกลงไปในหลุม  เพียงเท่านี้หลุมธนาคารน้ำใต้ดินก็พร้อมใช้งาน รองรับน้ำในครัวเรือนได้แล้ว

อื่นๆ

เมนู