ในเดือนกันยายน คณะผู้ปฏิบัติงานมีการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ หมู่บ้านปทุมเมฆ โดยติดต่อประสานงานกับทางผู้นำชุมชนเพื่อทราบถึงข้อปฏิบัติในการเข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ และมีการป้องกันและสำรวจตัวเองอยู่เสมอ ๆ  โดยการลงพื้นที่จะมีการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางให้กับชาวบ้านคนอื่น ๆ ได้เล็งเห็นถึงวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดตั้งแต่การขุดหลุม จนกระทั่งการปิดปากหลุม เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตัวเองได้ในอนาคต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด มีดังนี้

  1. หินใหญ่คละขนาด
  2. หินละเอียด
  3. ผ้ามุ้ง หรือผ้าตาข่าย
  4. ท่อพีวีซี
  5. ยางรถยนต์
  6. ขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ 2 ใน 3
  7. ขวดแก้ว

ขั้นตอนในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

  1. ขุดหลุมความลึกตามความเหมาะสมของพื้นที่ 5-2 เมตร
  2. ตั้งท่อ PVC ตรงกลางบ่อ 90 องศา ใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย พร้อมนำเศษอิฐ หิน รวมถึงขวดน้ำและขวดแก้ว (เศษวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี)
  3. คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วใส่หินละเอียดลงไปทับ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ หรือขยะเข้าไปอุดตันในหลุม เพียงเท่านี้ก็ได้ธนาคารน้ำใต้ดินไว้ใช้ภายในบ้าน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง เน่าเหม็น และเป็นที่ระบายน้ำได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู