ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ทางโรงบาลกระสัง ได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากบุคลากรทางโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทางบุคลากรอำเภอได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ และทีมงาน TST ประจำตำบล  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ และทีมงาน TST ได้ลงพื้นที่จัดคิวผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และทีมงานTST ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่จัดคิวผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และวันที่ 7 กันยายน 2564 ได้ลงพื้นที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ณ สถานีรถไฟอำเภอกระสัง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน

       จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้เห็นคือ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ในทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงานมีมาตรการการป้องกันที่ดี มีอสม. คอยดูแลตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

 

MS01(2) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน – Youtube

อื่นๆ

เมนู