การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางคณะผู้จัดทำตำบลบ้านปรือ ได้ประชุมวางแผนกันว่าจะทำการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 10 หลุม และได้ทำการแบ่งกลุ่มกันออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยผู้ดำเนินงานได้ประชุมวางแผนและได้ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมและพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่ดำเนินงานให้ได้มากที่สุด

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การดำเนินงานในทุกส่วนมีข้อจำกัด ทางคณะผู้จัดทำได้ประชุมวางแผนการทำงานผ่าน google meet เพื่อหารือในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และได้โทรประสารงานกับผู้นำในชุมชนถึงมาตรการความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อขอเข้าพื้นที่ในการดำเนินการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ในขั้นตอนการขุดหลุมทั้ง 10 หลุมมีทั้งหลุมที่ขุดง่ายและขุดยากแตกต่างกันออกไป และเนื่องจากในเดือนนี้มีฝนตกบ่อยทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า เพราะต้องเข้าไปดำเนินงานในวันที่ฝนไม่ตก และเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วจะต้องหาอุปกรณ์มาปิดปากหลุมไว้ก่อนไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการทำให้ปากหลุมพังลงไปได้ และจะเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการไปขุดใหม่ แต่เมื่อได้อุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่จะใส่ลงในหลุมก็จะไม่เกิดปัญหาหน้าดินพังอีกต่อไป

ประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดที่คนในพื้นที่จะได้ก็คือ
1.ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะช่วยให้บริเวณที่ทำและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นดินที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
2.ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
3.แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง
4.แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

                    

 

อื่นๆ

เมนู