ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ บัวสิม ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การทำงานในเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้การประชุมและคุยงานวางแผนการทำงานเป็นไปในรูปแบบของออนไลน์ ทีมผู้จ้างได้ประชุมกันโดยผ่าน google meet และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาวบ้าน โดยใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือ ได้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นกันเองช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำไร่ ทำนา ค้าขายตามอัตภาพในพื้นที่ชนบทแห่งนี้

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านขออนุญาติสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดประจำตำบล

การทำงานเดือนนี้ถือว่ามีอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก  เพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 อาจจะไม่ประชุมกันแบบเจอกันและอาจจะลำบากในการลงพื้นที่ แต่ทีมตำบลบ้านปรือก็ช่วยเหลือกันจนทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่่างด้วยดี

https://youtu.be/ZlM-9_rdd_8

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู