ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ และทีมงาน TST ประจำตำบลสูงเนิน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลสองชั้น ตำบลสูงเนิน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลสองชั้น ตำบลสูงเนิน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ และทีมงาน TST ประจำตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจัดสรรค่านมบุตรและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้ที่กักตัวโควิด -19

           ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายกิติพงษ์ พรบุญ ปลัดอำเภอ ร่วมกับเทศบาลสองชั้น และทีมงาน TST ประจำตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจัดสรรค่านมบุตรและได้มอบของช่วยเหลือในเบื้องต้น ต่อมาเวลา 11.30 น. ณ ตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่พร้อมแพทย์ประจำตำบลสูงเนิน นำข้าวสาร อาหารแห้งไปมอบและให้ขวัญกำลังใจผู้ที่กักตัว เพื่อรอดูอาการไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 หลัง และเวลา 13.00 น. ณ ตำบลบ้านปรือ ได้ลงพื้นที่พร้อมแพทย์ประจำตำบลบ้านปรือ นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบและให้ขวัญกำลังใจผู้ที่กักตัว เพื่อรอดูอาการไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19 ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 หลัง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน

          จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้เห็นคือ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ในทุกหมู่บ้านมีมาตรการการป้องกันที่ดี มีอสม. คอยดูแลตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี

MS01(2) – Covid-19 week รณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ ป้องกันโควิด-19 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ – Youtobe

 

 

อื่นๆ

เมนู