จากที่ได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไปเก็บข้อมูล 01,02 ที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงสภาพปัญหามากมายหลายอย่าง แต่มีหนึ่งปัญหาที่คนในพื้นที่อยากได้รับความช่วยเหลือมากที่สุด ก็คือปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอทั้งภาคครัวเรือน และการเกษตร คนในพื้นที่จึงอยากให้ทางทีมงานตำบลบ้านปรือเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้

ทางทีมงานได้มีการประชุมวางแผนงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้ตรงจุดมากที่สุด แต่เนื่องจากตอนนี้มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางทีมงานจึงได้มีการรณรงค์ให้คนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ และยังมีการนำข้าวสาร อาหารแห้งไปแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่โดยคนที่มาจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทั้งทางเข้าและทางออก สถานที่ก็มีการจัดให้เว้นระยะห่างตามความเหมะสม หลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้เข้าอบรมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน และได้มีการร่วมประชุมวางแผนเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้ทางทีมงานเข้าไปจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด และช่วยกันประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

ประโยชน์จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่คนในพื้นที่จะได้ก็คือ
1. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะช่วยให้บริเวณที่ทำและบริเวณใกล้เคียงมีพื้นดินที่ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี
2. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง
4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น
อื่นๆ

เมนู