การดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนธันวาคม คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน นำโดยท่าน รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อที่จะดำเนินการตรวจประสิทธิภาพและความถูกต้องในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้ทำการสุ่มธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 3 หลุมในตำบลบ้านปรือ เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางเเละข้อปรับปรุงเเก้ไขเพิ่มเติมในการต่อยอดการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ในเเต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมเเละมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ดำเนินการมาถึงเดือนสุดท้าย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 11 เดือน ทีมงานได้มีการวางเเผนในการทำงานเป็นอย่างดี มีการวางเเผนอย่างเป็นระบบระหว่างผู้ดำเนินงานเเละอาจารย์ที่ปรึกษา มีการพูดคุยเเละการเเก้ไขปัญหาเเละอุปสรรคในการทำงานได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินโครงการตลอดทั้ง 11 เดือน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานตำบลบ้านปรือหวังว่าการดำเนินการในการทำธนาคารน้ำใต้ดินจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในตำบลบ้านปรือเป็นอย่างยิ่ง

ประโยชน์ที่ชาวบ้านได้จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

2. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง

3. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

4.แก้ปัญหาน้ำทิ้ง ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ด้านเพาะปลูก

5.แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูก

6.ใช้พื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์เเละสร้างสรรค์

 

คลิปวิดิโอประจำเดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู