โครงการธนาคารน้ำใต้ดินจัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำเน่าเหม็นให้กับครัวเรือนในชุมชนบ้านปทุมเมฆ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจและคัดเลือกไว้แล้ว

ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางทีมงานได้มีการประชุมทีมก่อนการลงพื้นที่จริงและได้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 2 ทีม เพื่อมีส่วนรับผิดชอบในการขุดหลุมตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ตามแผนงานของทีม และได้ลงพื้นที่ร่วมในแต่ละทีม ดำเนินการขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินให้กับครัวเรือนของชาวบ้าน ในหมู่บ้านปทุมเมฆ

ในการขุดหลุมความกว้าง 1 เมตร ความสูง 2 เมตร นั้นพบปัญหาว่า เมื่อหลุมมีความลึกมากขึ้น ก็จะเริ่มมีน้ำซึมออกมามาก และทำให้การขุดหลุมต่อไปนั้นยิ่งทำให้ลำบากขึ้น แต่สมาชิกทุกคนในทีมต่างร่วมมือกัน จนทำให้การขุดหลุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ทางผู้นำชุมชนก็ได้แวะเวียนมาให้ความช่วยเหลือ ถามไถ่อยู่เสมอ และชาวบ้านในพื้นที่ก็มีน้ำใจและให้การสนับสนุนดีเป็นอย่างมาก

 

 

อื่นๆ

เมนู