1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
 4. MS01(2)อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลงพื้นที่สำรวจและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำเดือนธันวาคม 2564

MS01(2)อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลงพื้นที่สำรวจและติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำเดือนธันวาคม 2564

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

       คณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการโครงการธนาคารน้ำใต้ดินหลังจากที่ทีมงานได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลาของโครงการจนแล้วเสร็จ โครงการเริ่มตั้งแต่การทำเอกสารการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงพื้นที่ปักหมุดลงพื้นที่พบผู้นชุมชนและประชาชนตำบลบ้านปรือ จนเดือนสุดท้ายทีมงานเราก็ได้ทำธนาคารน้ำได้ดินตามโครงการที่กำหนดมาในระยะเวลาของโครงการเป็นจำนวน 40 หลุม

        ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้ร่วมด้วย ช่วยกันลดปริมาณน้ำหลากในช่วงฝนตก โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ ของตนเอง ซึ่งระบบปิดนี้สามารถช่วยชุมชนและ ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฝนตก ให้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนของแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ

  1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
  2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ
  3. แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง
  4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู