ดิฉัน นางสาวสุทธิกานต์ ปานทองประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้มีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญโกน ต.สูงเนิน อ.กระสังจ.บุรีรัมย์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านรับทราบเพื่อที่จะแจ้งความประสงค์ในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินกับทางทีมงานของเรา

ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางบ้านก็ได้มีการขุดหลุมรอและเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่สามารถนำมาใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินในครั้งนี้ไว้อีกด้วย แต่หากบ้านไหนมีไม่พอหรือขาดเหลืออะไรทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมไว้ให้เป็นบางส่วนอย่างเช่น ท่อ pvc,หินละเอียด,ผ้าในล่อน,ยางรถ เป็นต้น

ทางทีมงานของเราได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมู่บ้านสำราญโกณ แห่งนี้เราได้ทำการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 6 หลุม

การลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ได้ปฏิบัติภาระกิจให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน,ชาวบ้านและทีมงานของเรานั้นเอง

นอกจากนี้ทางทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อนลงมือทำเพื่อให้ครบตามเป้าหมายตามที่เขากำหนดไว้ให้อีกด้วย ซึ่งการลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้ก็ได้มีการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่หายขาด จึงต้องป้องกันตัวเองในเบื้องต้นด้วย

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินคือ

ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา
แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง
แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู