ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ได้มีการนัดประชุมและอบรมเสริมทักษะการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดให้กับทางทีมงานเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะให้กับทุกคน ทั้งนี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนการทำ และประโยชน์การทำธนาคารน้ำใต้ดินให้อีกด้วยเพื่อปฎิบัติไปในเเนวทางที่ถูกต้อง

ประโยชน์การทำธนาคารน้ำใต้ดินแยกได้ดังต่อไปนี้

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในครัวเรือน

2.แก้ปัญหาความแห้งแล้ง

3.ทำให้น้ำที่ใช้แล้วไหลมารวมกัน

4.ช่วยให้พืชมีการดูดซึมน้ำได้ดี

5.สามารถกักเก็บน้ำไว้ให้ต้นพืชและกักเก็บความชุ่มชื่นได้ดี

*วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม*

– หินเรียง

– ท่อ pvc 2 นิ้ว

– ท่อ pvc 3ทาง (ใช้สำหรับระบายอากาศด้านบน)

– ผ้าในล่อน 2 ผืน ( ความยาวอยู่ที่เมตร 50)

– ยางรถยนต์  (ใช้เพื่อไม่ให้เกิดความทรุดตัวของดิน)

– หินละเอียด (เพื่อให้น้ำแทรกซึมได้ง่ายขึ้น)

วิธีทำ 1. หาทีที่มีน้ำขังและไหลมารวมกันมากที่สุดและเลือกจุดนั้นเป็นที่ขุดหลุมเพื่อที่จะทำโครงการรธนาคารน้ำใต้ดิน

2.ขุดหลุมลึกประมาน 1 เมตร 20 เซนติเมตรและความกว้างประมาณ 1 เมตร

3. นำยางรถยนต์ไปวางไว้ตรงกลางหลุมและนำหินมาวางตรงกลางยางรถยนต์อีกที

4. นำท่อ pvc มาวางตรงกลางและเอายางรถยนต์มาใส่เป็นชั้นที่ 2 เพื่อกันให้ท่อ pvc ทรงตัวได้

5.นำก้อนหินมาใส่ให้เต็มหลุมและเหลือปากบ่อไว้ประมาน 10 เซนติเมตร  แล้วนำผ้าในล่อนมาใส่ปิดปากบ่อไว้ จากนั้นเอาท่อ 3 ทางมาเสียบด้านบนของปากท่อไว้ แล้วนำหินละเอียดมาโรยใส่ ด้านบนของผ้าในล่อน และเก็บขอบใช้จอบมาเกลี่ยดินและปิดปากบ่อให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการปฏิบัติงานในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

ทีมงานช่วยกันคัดเลือกบ้านที่ประสงค์จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเรา

ลงสำรวจพื้นที่บ้านหนองม่วงเพื่อดำเนินงานในการขุดหลุมเตรียมทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

เดือนมิถุนายน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู