กระผม นายบัญชา สัตตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฎิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2564 12 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมประชุมทีมงาน และคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องสหวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการดำเนินงาน ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และประชุมทีมงานคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำการขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดิน และเตรียมพื้นที่ที่จะลงไปดำเนินการในเดือนถัดไป และจัดการอบรมทักษะการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 14 มิ.ย 2564 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง หมู่ที่10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประสานงานและทำการเตรียมพื้นที่ เพื่อขุดหลุมจำนวน 10 หลุม และจัดเตรียมหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่น ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประโยชน์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้เมื่อต้องการ แก้ปัญหาน้ำเค็มเพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืดดังนั้นน้ำเค็มจึงอยู่ด้านล่าง แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น ขั้นตอนและวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน สำรวจจุดรวมน้ำหรือจุดที่พบน้ำท่วมขัง โดยขุดบ่อให้ทะลุชั้นดินเหนียว ขนาดแล้วแต่ธรณีวิทยาของแต่ละพื้นที่ ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร (ตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่) ตั้งท่อ PVC (ท่ออากาศ) ตรงกลางบ่อ 90 องศา พร้อมนำวัสดุ เศษอิฐ หิน หรือเศษวัสดุที่ไม่ย่อยสลายขนาดพอเหมาะใส่ลงในบ่อ (เศษวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมี) สูงประมาณ 1.30 เมตร นำผ้าตาข่ายมุ้งเขียว หรือผ้าสแลน ปูทับด้านวัสดุหยาบ (เป็นการกรองวัสดุที่ไหลมากับน้ำไม่ให้ลงไปในบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน และป้องกันไม่ให้หินเกล็ดหล่นในช่องว่างของวัสดุหยาบ) นำหินขนาดเบอร์ 1 (3/4) โรยทับบนผ้ามุ้งหรือผ้าสแลนจนเสมอปากบ่อ หนา 10-20 เซนติเมตร (ป้องกันเศษใบไม้ ใบหญ้า ตะกอนดิน ไม่ให้ลงไปอุดตันวัสดุหยาบ)

 

อื่นๆ

เมนู