ข้าพเจ้านายณรงค์ ประจันบาล ประเภทประชาชนเป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยข้าพเจ้าและทีมงานเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

 

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณศาลากลางหมู่บ้านที่บ้านตะคร้อใต้หมู่ 3 ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านนายกองค์การบริหารตำบลสูงเนินและท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยจากทาง 19 หมู่บ้าน

 

ในการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้ร่วมกับทีมงานลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01 และ 02 และพูดคุยกับชาวบ้านบ้านสีคิ้วหมู่ 5 และบ้านป่ายาวหมด 12

 

จากการวิเคราะห์โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าชุมชนทั้งสองมีสภาพแห้งแล้งคือขาดน้ำใช้ในครัวเรือนเช่นน้ำรดผักสวนครัวเป็นต้นกระผมและทีมงานจึงแนะนำว่าพวกเราทีมงานมาแนะนำการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อกำจัดน้ำเสียและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินในหน้าแล้งครับ

อื่นๆ

เมนู