ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องในช่วงนี้เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น คณะอาจารย์จึงได้ประชุมหารือว่าแจกของใช้ในครัวเรือนแก่ประชาชน ที่จะเข้าร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดินกับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานที่ลงพื้นที่แจกของ และเก็บข้อมูลที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 และบ้านโชค หมู่ 15 ในการแจกของ และเก็บข้อมูลครั้งนี้จะต้องเป็นบุคคลในพื้นที่ตำบลสูงเนิน ซึ่งดิฉัน เป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ในการแจกของใช้ในครั้งนี้ด้วย ดิฉันได้เห็นความร่วมของชาวบ้านที่เข้ามารับของเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไป และอีกอย่างชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็น ในการเข้าร่วมการลงพื้นที่ในครั้งนี้

       

ในการนี้ดิฉันจะนำข้อมูล ดังกล่าว ส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู