ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) 

       การปฎิบัติงานในเดือนมถุนายน 2564  ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันระบาดอย่างหนักและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทางอาจารย์และทีมงานในตำบลสูงเนินจึงมีการประชุมพูดคุยกันว่าจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่คนในตำบลสุงเนินและรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และแนะนำวิธีปฎิบัติตนเมื่อไปยังสถานที่ต่างๆค่ะ

                   

         วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงานจของตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่รณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและแนะนำว่า วัคซีนไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิด การฉีดวัคซีนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด 19 การฉีดวัคซีนจะช่วยทำให้เวลาเราติดเชื้อโควิด เชื่อจะลดอาการรุนแรง และเราสามารถรักษาให้หายได้ดีกว่าการที่เราไม่ฉีดวัคซีน จากการสอบถามผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนเพราะ กลัวว่าฉีดแล้วจะเกิดผลข้างเคียงรุนแรง แต่หลังจากที่เราได้ไปให้ความรู้ ชาวบ้านก็เริ่มสนใจที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นค่ะ

      วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงานของตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่ดูแบบอย่างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ว่าเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างเมื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้ง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน และสามารถนำน้ำที่เกิดจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินมาใช้ในการเกษตรทำให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื่นไม่แห้งแล้งค่ะ

        วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมประชุม ที่คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องวิทยาการจัดการ ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เพื่อชี้แจงแนวทางการบฎิบัติงานในเดือนมิถุนายนและประชุมทีมงานเพื่อคัดเลือกบ้านที่ประสงค์ทำธนาคารน้ำใต้ดิน และเตรียมสวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น ยางรถยนต์ ขวดน้ำพลาสติก ท่อนไม้ กาบมะพร้าว เป็นต้น 

             

        วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อประสานงงานกับที่ผู้นำชุมชนในการเตรียมพื้นที่ ขุดหลุมจำนวน  10 หลุม หลุมสาธิต 2 หลุม และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น ยางรถยนต์ ขวดน้ำพลาสติก กาบมะพร้าว เป็นต้น เพื่อใช้ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิดค่ะ

        

               

ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

 1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เพราะช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น                                                                                   2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคารน้ำใต้ดินใช้ได้ตลอดเวล                                                       3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนักมากกว่าน้ำจืด ฉะนั้นน้ำเค็มจะอยู่ด้านล่าง                                             4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก เพราะระบบน้ำแบบปิดจะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น

                                               

ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาล ขนาดและความลึกของบ่อขึ้นอยู่กับสภาพ และชั้นดินของแต่ละพื้นที่โดยมีขั้นตอนดังนี้http://https://youtu.be/TP-2c1zsqM0

ขั้นตอนและวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

  • ขุดบ่อให้ลึกถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จากนั้นใส่ยางรถยนต์เพื่อป้องกันขอบบ่อพังทลาย
  • จากนั้นใส่วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ เช่นขวดน้ำ (ใส่น้ำ 1 ใน 3 ส่วน), ท่อนไม้ หรือเศษปูนให้เต็มช่องว่างด้านนอกยางรถยนต์
  • นำท่อ PVC มาวางตรงกลางบ่อเพื่อเป็นช่องระบายอากาศ นำวัสดุชนิดเดียวกับที่ใส่ช่องว่างด้านนอกมาเติมใส่ช่องว่างด้านในให้เต็ม
  • คลุมด้วยผ้าไนล่อน แล้วทับด้วยก้อนหิน และตามด้วยหินละเอียดอีกที เพื่อเป็นตัวกรองให้เศษดิน หรือขยะไม่ให้เข้าไปอุดตันในบ่อ เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลสู่ชั้นใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดที่ทำขึ้นมา                                                      http://https://youtu.be/f0PbXyWK89g

 

อื่นๆ

เมนู