ดิฉัน นางสาวปนิดา ศรีโสภา ประเภท นักศึกษา เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ในการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 ดิฉันได้รับหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล 01,02 และ 06  ลงในระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สมาชิกกลุ่มได้ทำการลงไปสำรวจพื้นที่ โดยเฉลี่ยข้อมูลให้กับกับนักศึกษาอย่างละเท่า ๆ กัน

ในการทำงานเดือนนี้ค่อนข้างทุลักทุเลนัก เพราะช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่สอบปลายภาค ส่งวิจัย และงานต่าง ๆ ซึ่งงานส่วนใหญ่นั้นเป็นงานกลุ่ม เราไม่สามารถที่จะละเลยในการทำงานกับเพื่อนได้และต้องทำงานนั้นออกมาให้ดีที่สุด

ในช่วงต้นเดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สาหัสมากกับการเรียนมหาลัยบวกกับการทำงานในโครงการนี้ เพราะงานที่ต้องกรอกข้อมูลก็ต้องทำ หนังสือก็ต้องอ่านสอบ งานกลุ่ม และวิจัย  จึงมีความคิดว่าหยุดทำงานนี้ก่อนดีไหม เพราะหลาย ๆ อย่างกดดันให้เราไม่สู้แล้ว แต่ก็ได้กำลังใจจากพี่ร่วมงานที่คอยช่วยเหลือต่าง ๆ จึงทำให้ค่อย ๆ เคลียร์งานแต่ละอย่างออกไปได้จนสามารถรับผิดชอบงานทุกอย่างให้สำเร็จได้

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ดิฉันก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบได้อย่างเต็มที่และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และจะพัฒนาในเรื่องของการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในเดือนต่อ ๆ ไป

อื่นๆ

เมนู