ดิฉันนางสาวปนิดา  ศรีโสภา ผู้ถูกจ้างงานประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                          (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  เนื่องจากในเดือนนี้เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิด 19 ระบาดหนัก จึงทำให้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

   

และได้มีการจัดทำวิดิทัศน์รณรงค์ขอความร่วมมือคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เผยแพร่ในโซเชียลหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มแรงผลักดันและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้คนที่ยังไม่ฉีด หรือกลัวที่จะฉีดวัคซีนให้กล้าเปิดใจและกล้าที่จะฉีดมากขึ้น

 

อีกส่วนหนึ่งของเดือนนี้คือการที่ประชุมวางแผนแบ่งกลุ่มในการทำธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งภายในเดือนนี้ได้มีการ ศึกษาเรื่องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ลงมือปฏิบัติหน้าที่กัน ส่วนนักศึกษามีการประชุมวางแผนว่าจะลงในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพราะเนื่องจากนักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนและจะมีวันหยุดในช่วงเสาร์-อาทิตย์และวันที่ว่างจึงจะนัดกันลงได้ และเมื่อสถานการณ์วันและเวลาคงที่ทุกอย่างก็จะลงตัวและปฏิบัติงานทุกอย่างสำเร็จ              ลงได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู