1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ดิฉันนางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมทางทีมงานได้มีการประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน และแบ่งกลุ่มในการปฎิบัติงานในเรื่องของการสำรวจข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่น CBD ที่ทางทีมงานได้รับมอบหมาย โดยข้อมูลที่ทางเราจะต้องคีย์ลงในระบบก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว  ที่พักโรงเเรม   ร้านอาหารในท้องถิ่น  อาหารที่น่าสนใจ   เกษตรกรในท้องถิ่น   สัตว์ในท้องถิ่น   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แหล่งน้ำในท้องถิ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 เป็นอุปสรรคต่อการลงชุมชนและการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทางคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการประชุมหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ส่วนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นดิฉันได้ทำการติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านหนองม่วง หมู่ที่10 และบ้านโชค หมู่ที่15 เพื่อที่จะลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความประสงค์ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของทั้งสองหมู่บ้าน ว่าหลังคาเรือนใดที่ประสงค์จะร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเรา และได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ให้ประชาชนได้ทราบว่าโครงการธนาคารน้ำใต้มีประโยชน์ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่สำรวจนี้มาวิเคราะห์ว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ทีมงานและอาจารย์ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาแจกของใช้ในครัวเรือนเล็กๆน้อยๆให้กับชาวบ้านบ้านหนองม่วงและบ้านโชค ทั้งนี้การร่วมกิจกรรมทั้งหมดนี้มีการสวมใส่แมส และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเต็ม100เปอร์เซ็น

 

อื่นๆ

เมนู