ดิฉัน นางสาวรุ่งนภา  ประเสริฐ ประเภท ประชาชน  เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การเป็นเนื่องจากสถานการณ์COVID-19 อุปสรรคต่อการลงชุมชนและการปฏิบัติงานคณะอาจารย์ดิฉันและทีมงานได้ลง พื้นที่แจกของใช้ในครัวเรือนแก่ประชาชนตามหมู่บ้านที่จะเข้าร่วมทำธนาคารน้ำใต้ดิน   และได้สอบถามเก็บข้อมูลที่บ้านหนองม่วง หมู่ 10 และบ้านโชค หมู่ 15 ดิฉันและทีมงานได้เห็นความร่วมมือจากชาวบ้านที่เข้ามารับของชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่เราได้ประชาสัมพันธ์

บอกกล่าวเเละการจัดดำเนินครั้งก็ราบรื่นเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู