ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

  การปฏบัติงานในเดือนตุลาคม 2564

หลังจากที่พวกเราได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วงเสร็จแล้ว เราก็ได้มีการนัดทางทีมงานไปลงพื้นที่บ้านสีคิ้วกันต่อ ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ขวดน้ำพลาสติก ยารถยนต์ หิน เป็นต้น 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านสีคิ้ว เพื่อขุดหลุมทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันนั้นขุดได้ทั้งหมด 5 หลุม ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทำให้งานของเราเสร็จเร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ทางทีมงานได้ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อขุดหลุมและจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินให้แล้วเสร็จ ทำได้ทั้งหมด 5 หลุม ชาวบ้านในพื้นที่น่ารักมาก มาร่วมกันทำธนาคารน้ำใต้ดิน และท่านผู้ใหญ่บ้านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ช่วยกันอย่างสุดๆ ทำให้พวกเราทางทีมงานทำเสร็จเร็วขึ้น รวมทั้งหมดเราได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 10 บ่อ

โครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับดีมาก ชาวบ้านให้ความสนใจและโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร มีประโยชน์อย่างมาก เราได้อธิบายให้ความรู้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำมีร่วมดู เขาสนใจเป็นอยากมากและได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอีกด้วย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันทางทีมงานได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันตนเองและผู้อื่น การบงลงพื้นที่ทุกครั้งทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกอย่าง มีการสวมแมสตลอดเวลา มีการพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้ง และล้างมือบ่อยๆทุกครั้งค่ะ เพื่อป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะ

   

     

   

 

อื่นๆ

เมนู