กระผม นาย ณรงค์ประจันบาล ประเภทประชาชน ผู้รับจ้างงานประจำ ตำบล สูงเนินอำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 ( 3 )

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมนี้ กระผมและทีมงาน ตำบล สูงเนิน ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บ้านสีคิ้วตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์โดยเริ่มจากการร่วมกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จากทางทีมงานและทางชาวชุมชนบ้าน สีคิ้ว เองด้วย พูดคุยแนะนำให้ความรู้ให้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินแก่ชาวบ้าน ซึ่งในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้ ทางทีมงานของเราวางแผนว่าจะทำอยู่ที่จำนวน 10 หลุม ซึ่งผลจากการสำรวจในหมู่บ้าน พบว่าชาวบ้านให้ความสนใจอยากที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวนค่อนข้างมากทางทีมงานเราจึงให้คำแนะนำว่าหากท่านใดต้องการที่จะทำก็สามารถที่จะขุดทำเองได้เพราะมีประโยชน์ โดยเฉพาะการทำในบริเวณที่ปลูกพืชผักสวนครัว จะได้มีความชื้นไม่ต้องรถน้ำบ่อย ให้พืชผักเกิดการเจริญงอกงามสามารถที่จะเก็บมารับประทานลดรายจ่าย หากเหลือจากการทานในครอบครัว ก็สามารถขาย มีรายรับเข้าสู่ครอบครัวได้อีกทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู