ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวปนิดา  ศรีโสภา  ประเภทนักศึกษา  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมนี้พวกเราได้ไปลงที่หมู่บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ทางกลุ่มเราได้มีการนัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเลือกที่จะทำบ้านไหนจากการที่บ้านไหนสนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในครัวเรือนก็ให้แจ้งความประสงค์โดยทางกลุ่มเราได้ลงพื้นที่สำรวจว่าบ้านที่แจ้งความประสงค์มานั้น มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่  สามารถทำได้หรือไม่ ก็คัดเลือกมาจำนวน 10 ลังคาเรือน หรือทั้งหมด 10 หลุม

 

           

 

จากนั้นเราก็ได้แบ่งกลุ่มในการทำธนาคารน้ำใต้ดินให้ครบทั้ง 10 หลุม  และเราก็ได้อธิบายให้ความรู้และประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำมีร่วมดู  ชาวบ้านก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมากและได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

 

           

และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันทางทางกลุ่มเราก็ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบทุกคน การลงพื้นที่ทุกครั้งทางกลุ่มเรา        ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด  19  เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู