ดิฉันนางสาวพรรัตน์ดา ธรรมสาร เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีมย์ MS01 (3) หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างย่งยืน

ลงพื้นที่ที่บ้านสีคิ้วเพื่อสำรวจความพร้อมสำหรับสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรื่องอย่างยั่งยืน การปฏิบัติงานใน วันที่7 เดือนตุลาคม 2564
ดิฉันและทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินได้รวมตัวกันลงพื้นที่สำรวจหลุ่มที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินได้นัดรวมกันที่บ้านสีคิ้ว หมู่18 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ดิฉันและทีมงานทุกคบได้สำรวจแต่ละหลังคาที่ประสงค์ทำโครงการว่าหลังไหนขุดบ่อแล้วหลังไหนยังไม่ขุดเราก็จะดำเนินการขุดบ่อให้เสร็จ ดิฉันและทีมงานได้ขุดบ่อได้ครบทั้ง10หลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพวกเรากลุ่มพวกพวกเราทำเสร็จทุกขั้นตอนของธนาคารน้ำใต้ดินเรียบร้อยทุกแล้วแล้ว เนื่องด้วยช่วงนี้มีการเกิดการระบาดไวรัส (COVID-19 ) ก่อนจะลงพื้นที่ลงก็สวมแมสใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างลดการสัมผัสกัน ทำตามมาตการการเว้นระยะห่าง เทื่อใช้อุปกรณืร่วมกันใช้เสร็จเราก็ทำความสะอาดอุปกรณืและล้างมือด้วยสบู่ และสเปย์หรือเจลแอลกอฮอล์

 

 

อื่นๆ

เมนู