ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชนผู้รับจ้างประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ยังคงลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน โดยได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ที่หมู่บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มอีกจำนวน 10 บ่อ ซึ่งในการดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จะได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและครัวเรือนที่ประสงค์จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน รวมไปถึงชาวบ้านผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี ในการดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ ผู้คนในชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีความต้องการที่จะมีความประสงค์อยากจะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน และได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการและร่วมดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินด้วย เพื่อที่จะนำความรู้และวิธีการไปสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ครัวเรือนของตนเอง

นับได้ว่าเป็นโครงการที่ผู้คนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะนำไปดำเนินการสร้างในครัวเรือนของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน นั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีโครงการนี้สืบเนื่องต่อไปอีก เพื่อให้เกิดประโยชย์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

อื่นๆ

เมนู