ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

        การปฏบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564

     หลังจากที่พวกเราได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วงและบ้านตะแบกเสร็จแล้ว เราก็ได้มีการนัดทางทีมงานไปลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสำรวจว่ามีใครบ้านสนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อรการเกษตรในครัวเรือน และทางทีมงานตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านทุ่งสว่าง พบว่ามีผู้สนใจจะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวกมาก พวกเราจึงนัดกันลงพื้นที่ ขุดหลุดสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้จำนวน 14 หลุม จากนั้นช่วยกันจัดเตรียมหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะมาทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ขวดพลาสติก ยางรถยนต์ เศษอิฐที่เขาไม่ใช้แล้วนำมาสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้ทั้งหมด 14 บ่อ ทางทีมงานให้ความช่วยเหลือสามัคคีกันดีมากค่ะ ทางผู้ใหญ่บ้านทุ่งสว่างและชาวบ้านก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่จัดช่วยเตรียมอุปกรณ์ไว้รอบางส่วน ทำให้การทำงานสำเร็จไปได้ด้วยดี

และมีการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกรอกแบบฟอร์ม CBD ในทุกหมู่บ้านของตำบลสูงเนินครบเรียบร้อยตามจำนวน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น สวมใส่แมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจบแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้างค่ะ

       

อื่นๆ

เมนู