1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยช์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

ดิฉันและทางทีมงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ และเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมาย 1,000 เรคอร์ด

ลงในพื้นที่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 14 หลุม ทั้งนี้ได้มีผู้ที่สนใจร่วมดูวิธีการสร้าง ฟังแนะนำเบื้องต้น และประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

และตัดต่อคลิปวิดีโอรายงานผลการปฎิบัติงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู