ดิฉัน นางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนMS01(3)

การดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2564 ดิฉันและผู้ร่วมปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินที่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 บ่อ โดยได้เริ่มการดำเนินงาน จากการประสานงานผ่านไปยังผู้นำหมู่ชุมชนก่อน แล้วจึงลงพื้นที่ เพื่อสำรวจครัวเรือนที่ประสงค์จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ผู้คนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความประสงค์ที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอยู่หลายครัวเรือน ทางผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน จึงได้ทำการคัดเลือกครัวเรือน ที่มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อที่จะได้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้และวิธีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ไปสร้างในพื้นที่ของตนเองและสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับคนอื่นได้ต่อไป

นอกจากการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ดิฉันและผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลและบันทึกข้อมูล CBD ลงในระบบ ซึ่งได้ข้อมูลครบตามเป้าหมายและทันตามระยะเวลาที่กำหนดสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดิฉันและผู้ร่วมปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู