กระผมนายยุทธภูมิ สุบินรัมย์  ประเภทนักศึกษา   เป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั้งยืน MS01(3)

การปฏบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564

     
ในช่วงประมานต้นเดือนพฤศจิกายน กระผมและทีมงานได้เข้าไปประชุมเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูล CBD ตามที่ได้รับมอบหมาย  และในเดือนนี้กระผมได้สำรวจข้อมูลเพื่อในนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD โดยจะมีเรื่องพืชในท้องถิ่น ,ผู้ที่อยากกลับบ้านในสถานการณ์โควิค, ที่พัก/โรงแรม, อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น, ร้านอาหารในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, สถานที่ท้องเที่ยว, เกษตรกรในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาในท้องถิ่น, และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลสูงเนิน

     

เนื่องจากในวันที่ทีมงานมีการลงพื้นที่ กระผมเป็นนักศึกษาได้มีการเรียนการสอน จึงไม่สามารถลงพื้นร่วมกับทีมงานในวันนั้นได้  จึงได้รับหน้าที่ในการกรอกข้อมูล CBD ลงในระบบ U2T  และในเดือนนี้ กระผมและทีมงานได้ลงสำรวจข้อมูล CBD ที่ทาง อว.ได้มอบหมายได้สำรวจให้ครบอย่างต่ำตำบลละ 1000 เรคคอร์ด ของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว

และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ได้เฝ้าระวัง เว้นระยะห่าง และสวมแมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์  และทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

พฤศจิกายน 2564

 

อื่นๆ

เมนู