1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564/2

MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564/2

ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยช์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม คณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ 18 จำนวน 10 บ่อ บ้านหนองม่วง หมู่ 10 จำนวน 10บ่อ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 จำนวน 14 บ่อ และบ้านสำราญโกน หมู่ 17 จำนวน 6 บ่อ

และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยช์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู