1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 17 เดือนธันวาคม 2565 คณะอาจารย์และทีมงานประจำตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้าน บ้านสีคิ้ว หมู่ 18  ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 10หลุม และมีการแบ่งกันออกเป็นกลุ่มจำนวน 4กลุ่ม เพื่อลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและติดตามธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองม่วงหมู่ที่ 10 จำนวน10หลุม บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่ 7 จำนวน14หลุม และบ้านสำราญโกนหมู่ที่17 จำนวน 6หลุม

ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อยของธนาคารน้ำใต้ดินครบทั้ง 40 หลุม ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู