ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอยยั่งยืนMS01(3)

      การปฏบัติงานในเดือนธันวาคม 2564                             จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน พบว่าบ้านสำราญโกน ม.17 มีความต้องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ติดต่อประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้ประสานงานกับผู้ต้องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ได้วันนัดลงพื้นที่เรียบร้อยคือวันเสาร์ที่ 4 เดือนธันวาคม 2564

     วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานได้มีการนัดกันลงพื้นที่ ขุดหลุม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน จัดหาขวดน้ำพลาสติก เศษอิฐเศษไม้ ลูกมะพร้าว และวัสดุอื่นๆที่สามารถนำมาทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ ทางทีมงานแบ่งกันออกเป็น 2 กลุ่ม รับผิดชอบกลุ่มละ 2- 3 หลุมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน พวกเราจึงลงมือกันขุดหลุม ได้จำนวน 5 หลุม และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมาก และทางทีมงานเองก็สามัคคีกันได้มาก ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

         เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น สวมใส่แมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจบแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปลอดภัยต่อตนเองและคนรอบข้างค่ะ

อื่นๆ

เมนู