ดิฉัน นางสาวณิชาภัทร ก้อนเพชร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยช์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนธันวาคม ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำการรายงานตำบล(TSI)  และคีย์ข้อมูลการประเมินโครงการเดือนธันวาคมสิ้นสุดโครงการ ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้านสำราญโกน หมู่ที่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งให้กับชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อนัดวันเวลาที่จะลงไปทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 4  ธันวาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงในพื้นที่ เริ่มทำการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินของสำราญโกน หมู่ที่ 17 จำนวน 6 หลุม  จากการดำเนินงานมาจนมาถึงเดือนธันวาคมนี้ดิฉันและทีมงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 หลุม จึงทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู