ดิฉัน นางสาวธันศร นามผา ผู้รับจ้างประเภทประชาชน เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นการดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ โดยได้ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพิ่มเติมอีก 6 บ่อ ที่บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ของโครงการ การดำเนินงานการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้การดำเนินงานก็จะแตกต่างจากช่วงหน้าฝน คือดินในบางจุดก็จะเริ่มมีความแห้งและแข็งเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การดำเนินการขุดบ่อต้องใช้เวลานาน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค เพราะผู้ปฏิบัติงานจะคอยผลัดเปลี่ยนกันขุดคนละนิดคนละหน่อย ร่วมด้วยช่วยกัน สามารถสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจนสำเร็จลุล่วงไปได้ ส่วนด้านข้อมูล ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูล CBD ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน เพิ่มเติมอีกจนครบตามเป้าหมาย และได้ร่วมสรุปการดำเนินงานรายตำบล TSI ภาพรวมตลอดทั้งโครงการของตำบลสูงเนิน ส่งทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้เป็นที่เรียบร้อย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ) U2T นับว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์แก่ชุมชนมาก เป็นการสร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด 19 และได้สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน ดิฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำงาน จนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน ดิฉันได้ตั้งใจและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้เป็นผู้รับจ้าง ผู้ปฏิบัติงานของโครงการไว้ ณ โอกาสนี้ …ขอขอบคุณมากค่ะ🙏🙏❤️❤️…

 

 

อื่นๆ

เมนู