1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564

อาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนธันวาคม 2564

กระผมนายยุทธภูมิ สุบินรัมย์  ประเภทนักศึกษา   เป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั้งยืน MS01(3)

การปฏบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ในช่วงวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 กระผมและทีมงาน และทางคณะอาจารย์ประจำตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือน โดยแบ่งลงพื้นที่ตรวจสอบดังนี้ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จำนวน 10บ่อ , บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 จำนวน 14 บ่อ , บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 จำนวน 10 บ่อ และ บ้านสำราญโกน หมู่ 17 จำนวน 6 บ่อ รวมที่ได้ตรวจสอบและติดตามทั้งหมด 40 บ่อ

   

ทางกระผมและทีมงานได้ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 บ่อ ครบตามเป้าหมาย

และในระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบครัวเรือนกระผมและทีมงานได้เฝ้าระวัง สวมแมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

ธันวาคม 2564

อื่นๆ

เมนู