กระผมนายยุทธภูมิ สุบินรัมย์  ประเภทนักศึกษา   เป็นผู้รับจ้างของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั้งยืน MS01(3)

การปฏบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

ในการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมนี้ ทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ที่บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ และได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์, ขุดหลุดเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 6 หลุม  การลงพื้นที่ของเราในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือดีมาก

ในเดือนที่ผ่านมากระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไปแล้ว 34 บ่อ  โดยสร้างที่หมู่ 10 บ้านหนองม่วง 10 บ่อ, หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง 14 บ่อ และหมู่ 18 บ้านสีคิ้ว 10 บ่อ  ทั้งนี้ทางทีมงานตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ทำการลงพื้นที่ขุดหลุมเพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมด 40 บ่อ ให้ครบตามกำหนดเป้าหมายของตำบลสูงเนิน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเสร็จสมบูรณ์

และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการลงพื้นที่เดือนนี้ทางทีมงานและชาวบ้านในพื้นที่ได้เฝ้าระวัง เว้นระยะห่าง และสวมแมสตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์  และทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

ธันวาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู