ดิฉันนางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

        การปฏบัติงานในเดือนกันยายน 2564

หลังจากที่พวกเราได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหนองม่วงเสร็จแล้วเราก็ได้มีการนัดทางทีมงานไปลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสำรวจว่ามีใครบ้านสนใจทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อรการเกษตรในครัวเรือนและทางทีมงานตำบลสูงเนินได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่สนใจทำโครงการนี้ว่าบ้านของเขานั่นมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่สามารถทำได้หรือไม่และได้คัดเลือกมาจำนวน 10 หลุม โดยทางทีมงานได้แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มเพื่อขุดให้ครบตามจำนวน 10 หลุม และแบ่งหน้าที่ช่วยกันหาอุปกรณ์ที่สามารถนำมาทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ท่อนไม้ ยางรถยนต์ ก้อนหิน มะพร้าวและวัสดุที่สามารถหาได้ในพื้นที่มาทำธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งคนในชุให้การสนใจเป็นจำนวนมากและมาร่วมช่วยกันหาเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อที่มาจะมาทำธนาคารน้ำใต้ดินทางทีมงานได้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมกับกลุ่มที่สนใจเพื่อให้เขาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำเองได้และทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

       เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันทางทีมงานได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันตนเองและผู้อื่น การบงลงพื้นที่ทุกครั้ง ทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ทุกอย่างมีการสวมแมสตลอดเวลามีการพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้ง ละล้างมือบ่อยๆทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะ

                                     

อื่นๆ

เมนู