ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2564 ทางทีมงานได้มีการนัดกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจดูความคืบหน้าของการเตรียมหลุมเพื่อที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินและได้สำรวจดูวัสดุอุปกรณ์ว่าแต่ละบ้านว่ามีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและยังขาดเหลือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อที่ทางทีมงานจะได้จัดหาให้ และเมื่อทำการสำรวจเสร็จแล้วทางทีมงานจึงได้แบ่งหน้าที่กันแยกย้าย เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ชาวบ้านยังมีการขาดเหลืออยู่ เช่น ยางรถ ก้อนหิน ผ้าไนล่อน และเมื่อได้วัสดุอุปกรณ์ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ไปเก็บไว้รวมกันเพื่อความสะดวกในการหยิบจับมาใช้สร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับหลังคาเรือนที่มีความประสงค์ต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและเป็นหลังคาเรือนที่มีปัญหาน้ำท่วมขังและมีปัญหาน้ำเน่าเสีย ทั้งนี้การทำธนาคารน้ำใต้ดินในช่วงนี้ก็อาจพบเจอกับอุปสรรคเพราะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของหน้าฝนจึงทำให้การขุดหลุมไว้นั้นอาจทำให้ดินซุดลงและมีน้ำขังได้ สำหรับบ้านไหนที่ขุดหลุมแล้วก็ต้องรีบลงมือทำธนาคารน้ำใต้ดินโดยทันที

ในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรค   โควิด-19 โดยมีการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู