ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน เป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน(MS01(3))

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ ยังคงลงพื้นที่ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม แต่เนื่องด้วยเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำยากนิดนึง เพราะบ่อที่ขุดไว้จะมีน้ำมาขังอยู่เยอะ ดังนั้นก่อนจะเริ่มสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ต้องนำน้ำออกจากบ่อให้หมดก่อน ทำให้ล่าช้าไปบ้างในการสร้างบ่อธนาคารน้ำใต้ดินในแต่ละบ่อ และการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินได้ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์พอสมควร จึงจะใช้เวลาของวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ทางผู้ปฏิบัติงานต่างก็ช่วยการหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปร่วมสมทบกับเจ้าของครัวเรือนที่ประสงค์จะสร้างธนาคารน้ำใต้ให้เพียงพอ

การปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ทางผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทางผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน จะดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อเพิ่มอีก ให้ครบตามเป้าหมายต่อไป

กันยายน

 

 

อื่นๆ

เมนู