ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฎิบัติงานในเดือนกรกฎาคม2564

มีวางแผนกันแบ่งหน้าที่ในการขุดหลุมจำนวน 10 หลุม โดยให้บัณฑิตขุด 5 หลุม ประชาชน 3 หลุม และนักศึกษา 2 หลุม จึงตกลงวางแผนการลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ได้ลงพื้นที่ขุดหลุม ณ บ้านหนองม่วง ม.10 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานได้นัดการลงพื้นที่สำรวจดูหลุมที่ขุดเสร็จแล้ว พบปัญหาคืออยุ่ในช่วงหน้าฝน ทำให้หลุมที่ขุดไว้ตึ้นขึ้นและมีน้ำขัง พวกเราจึงขุดใหม่และหาวัสดุมาปิดเอาไว้ค่ะ  และหาเก็บอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อเป็นวัสดุในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เดือนนี้ดิฉันและทีมงานทำการขุดหลุมไว้ทั้งหมด 10 หลุมเพื่อเตรียมทำธนาคารน้ำใต้ดินค่ะ ชาวบ้านให้ความร่วมมือและช่วยขุดดีมากค่ะ มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันค่ะ มีความสามัคคีกันมากค่ะ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ณ ปัจจุบันมีการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทางทีมงานได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยมีการสวมใส่แมสตลอดเวลา ล้างเจลแอลกอร์ฮอลทุกครั้งที่ลงพื้นที่

http://https://youtu.be/0n5QqffAgpo

 

 

อื่นๆ

เมนู