ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 และได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันขุดหลุมสำหรับบ้านที่ยังขุดไม่เสร็จ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอเเนะความรู้ต่างๆให้กับชาวบ้านอีกด้วย

จากการลงพื้นที่ขุดบ่อเตรียมไว้เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินปรากฏว่า การขุดบ่อในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทำให้การขุดบ่อไว้นั้นไม่ได้ ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลลงขังในบ่อ จะต้องขุดแล้วลงมือทำเลย แต่ขาดอุปกรณ์ยังไม่ครบจึงไม่สามารถทำได้

นอกจากนี้ยังได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอีกด้วย

ลงสำรวจและขุดหลุมการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติม

ในทีมช่วยกันขุดหลุมให้กับชาวบ้านที่ทำโครงการกับเรา

อื่นๆ

เมนู