ดิฉัน นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้ง และมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวัง เพื่อลดการพบปะซึ่งกันและกัน ลดการกระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โรคโควิด-19 และยังมีการเว้นระยะห่างทางสังคม กับสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ หมู่บ้านสำราญโกน หมู่ 17 ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 6 หลุม ได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในการขุดธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จ ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 อาจารย์ที่รับผิดชอบตำบลสูงเนิน ได้นัดประชุมหารือ ในการลงพื้นที่สำรวจโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ว่าทางทีมงานทำสำเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ ประชุมผ่าน แอปพลิเคชัน Meet

การลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมนี้สามารถดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด ผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้งานในเดือนนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยในการเดินทาง เนื่องจากเข้าฤดูหนาว มีลมพัดแรง การดำเนินงานค่อนข้างยาก แต่ทางทีมงานเราก็ทำได้เต็มที่ที่สุด

และสุดท้ายนี้ ทางทีมงานได้รวมกันทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดเสร็จสิ้นทั้งหมด 40 หลุม 19 หมู่บ้านแล้ว แต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือดีมาก ต้องขอขอบพระคุณ  ไม่ว่าจะเป็น ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลูกเด็กเล็กแดง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับทุกภาคส่วน  บางครั้งอุปกรณ์ไม่พอก็ช่วยจัดหาให้ ซึ่งชาวบ้านแต่ละบ้านที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้มีความพร้อมในการจัดเตรียมหาอุปกรณ์เสริม หรือสิ่งที่ทางทีมงานต้องการได้ดีเยี่ยม ขอชื่นชอบมากๆ  และปลื้มใจในการทำงานในโครงการนี้เป็นอย่างมากที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน มีน้ำใจเกลื้อกูลทางทีมงานมากๆ และปลื้มใจที่โครงการดำเนินไปได้โดยมีชาวบ้านสนใจทำกันมากมาย บางคนก็มาดูที่เราทำให้เพื่อนบ้าน แล้วนำไปทำเอง เพื่อทำให้พืชผักสวนครัว สวยงามและทำให้ดินชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์กว่าที่เคยเป็น

อื่นๆ

เมนู