สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 เป็นอุปสรรคในการทำงาน ทางคณะอาจารย์จึงได้มีการประชุมแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแบบ Work from home ซึ่งดิฉันได้คีย์ข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ที่ได้ทำการสำรวจมา และเรียนออนไลน์วิชาที่ทาง อว.ได้กำหนดมาให้ครบเรียบร้อย

ส่วนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ทางคณะอาจารย์ได้นำลงพื้นที่เพื่อสำรวจความประสงค์การทำธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านหนองม่วงหมู่ 10 และบ้านโชคหมู่ 15 และอีกทั้งยังแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยค่ะ

อื่นๆ

เมนู