ดิฉันนางสาวธันศร นามผา ประเภทประชาชน ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่ 3

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ทางคณะผู้ทำงานของตำบลสูงเนิน จะแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จากนั้นก็จะมีการแบ่งข้อมูลที่สำรวจได้ คีย์ข้อมูลลงในระบบ และได้ทำการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทุกครั้ง และในเดือนพฤษภาคมนี้ ทางคณะผู้ทำงานได้ร่วมกับคณาจารย์ที่ปรึกษาลงพื้นที่การสำรวจครัวเรือน ในเขตตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความประสงค์จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งผู้คนในพื้นที่มีความสนใจและอยากที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างดี

ต่อจากนี้ทางคณะผู้ทำงานก็จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และลงสำรวจพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420   

 

อื่นๆ

เมนู