ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)  

เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2654 ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมเกี่ยวเรื่องการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เพราะสถานการณ์โควิดในปัจจุบันจึงต้องประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางในการลงพื้นที่ เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานเองและชาวบ้านพื้นที่ที่เราไปลงพื้นที่ จึงได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน 

                             

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่บ้านหนองม่วงในช่วงเช้า ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน ท่านอธิการบดีเป็นผู้บรรยายให้ชาวบ้านฟังและอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มก็ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก เป็นกันเองน่ารักสดใสมมีน้ำใจมากค่ะ และในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกให้กับชาวบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆ 

             

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่บ้านโชคในช่วงบ่าย ไปให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน ท่านอธิการบดีเป็นผู้บรรยายให้ชาวบ้านฟังและอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่มก็ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือดีมาก เป็นกันเองน่ารักสดใสมมีน้ำใจมากค่ะ และในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกให้กับชาวบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระเล็กๆน้อยๆ 

               

         

 

http://https://youtu.be/njy9GTMyxGI

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู