ดิฉัน นางสาวจินตภา คงโท ประเภท นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) 

           วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ดิฉันได้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่ม เพื่อปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับงาน แบ่งงานกันกับคนในกลุ่ม ช่วยกันคีย์ข้อมูล 02 จากการลงสำรวจเก็บมูลในเดือนที่ผ่านมา และเก็บในเดือนนี้ทั้งหมดให้ครบ100%

ดิฉันได้คีย์ข้อมูล 01 02 ลงระบบแล้วในบางส่วน เหลืออีกบางส่วนจะเร่งทำให้แล้เสร็จ การปฏิบัติงานพี่ๆและอาจารย์ในกลุ่มให้การช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษาตลอด ทุกคนในกลุ่มช่วยกันทำงานอย่างดี ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการอบรมทั้ง4ด้านนั้นผ่านสองด้านและคือด้าน ดิจิตอล ด้านสังคม ส่วนด้านอังกฤษและการเงินจะเรียนให้เสร็จภายในเดือนนี้ค่ะ

          ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู