ผมนายธีรพัฒน์  แรดดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นลงในแอบพิเคชันของอว. และการเข้าไปทำการสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับความประสงค์ความต้องการในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งนี้ได้นำของใช้อุปโภคบริโภค ที่ได้จากคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและทีมงาน นำมาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19  ซึ่งผลตอบรับในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ ค่อนข้างดี

อื่นๆ

เมนู