ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ทางคณะอาจารย์จึงได้มีการประชุมแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลของชาวบ้าน สองหมู่บ้านดังนี้ 1.บ้านหนองม่วง หมู่ 10 2.บ้านโชค หมู่ 15 เพื่อสำรวจความประสงค์ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินของทั้งสองหมู่บ้าน ว่าหลังคาเรือนไหนที่จะประสงค์ร่วมทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินกับเราได้บ้าง และได้แจกของใช้ในครัวเรือนกับผู้ที่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ไป

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท-19 เป็นอุปสรรคต่อการลงชุมชนและการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้านที่เข้ามารับของเป็นอย่างดี  ทีมงานได้มีมาตราการวัดไข้ ฉีดเจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้กับผู้ที่มาให้ข้อมูล ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู