ดิฉัน นางสาวปราณี ระตาภรณ์ ประเภท ประชาชน เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

 

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ครัวเรือนและชุมชน ลงสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบ้านเลขที่ที่ตกสำรวจจากรอบที่แล้ว ดังนี้ (1) บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7  (2) บ้านทุ่งสำราญโกน หมู่ 17  (3) บ้านจะเนียง หมู่ 5 (4) บ้านสีคิ้ว หมู่ 18  เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูล ดิฉันและทีมงานจึงสำรวจบ้านเลขที่ที่ตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์ เพื่อสะดวกต่อการสำรวจบ้านเลขที่ที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูล

 

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น ดิฉันและทีมงานได้สังเกตเห็นว่า ชาวบ้านทุกคนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และชาวบ้านทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินเป็นส่วนใหญ่ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามโครงการที่ดิฉันและทีมงานได้แนะนำไป  เพื่อที่จะให้หมู่บ้านได้มีทรัพยากรเหล่านี้ไว้ใช้ได้ต่อไป

 

 

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู